?

Log in

No account? Create an account
~Hesters LiveJournal~ [entries|friends|calendar]
Hester

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

:D [25 Jun 2005|12:55pm]
[ mood | jeeej! ]

VAKANTIE!!!!!

5 comments|post comment

BEP! [21 May 2005|01:03pm]
[ mood | chipper ]

HET CONCERT VAN THE BLACK EYED PEAS WAS TROUWENS ZOOOO VET!!!

en marwa wil je de foto's op je livejournal ofzo zetten? (A)

5 comments|post comment

[21 May 2005|12:57pm]
[ mood | blah ]

ik heb nu al geen zin meer om op mijn lj te schrijven :S
dit was ook de reden waarom ik er eigenlijk nooit aan was begonnen..
nouja, ik zal het wel proberen nog even vol te houden, haha :P
kusje!

5 comments|post comment

[15 May 2005|12:44pm]
[ mood | confused ]

maar nu moet iemand mij wel gaan vertellen hoe ik mooie kleurtjes neem en verschillende groottes van lettertype..
ikbendom :S

5 comments|post comment

ik ben goed :p [15 May 2005|12:20pm]
[ mood | good ]

haaay!
ik heb toch maar besloten om eens op mijn livejournal te gaan schrijven. Want ik verveel me eigenlijk best vaak en dan is het wel leuk om hier iets te kunnen schrijven. en ik lees wel altijd jullie lj's en jullie nemen ook de moeite om er iets op te zetten, dus moest ik het ook maar eens gaan doen. ow,ja maar dat ik hier schrijf komt natuurlijk vooral door chantals actie!! :P
ik moet alleen wel nog alles een beetje uitvinden enzo, maar dat lukt me wel. ook al ben ik geen computernerd (alleen maar een rekenmachinenerd :P)
ik vind het toch wel goed van mezelf dat ik na een jaar eindelijk eens op mijn lj schrijf :) aha..aha..
nouja, ik ga maar en ehm eerst eens proberen om deze tekst in een leuk kleurtje ofzo te krijgen.. oke, wat mij volgens mij niet echt gaat lukken :S

kusje!

23 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]